Vzdělávejte se pro růst

„Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II“

„Vzdělávejte se pro růst v Kraji Vysočina II.“


Projekt je určen zaměstnavatelům v určených odvětvích, s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance.